16. jaanuaril on MTÜ Papaver kokku kutsunud ümarlaua teemal “Rehabilitatsiooniteenuse arengust alaealisele õigusrikkujale”

16. jaanuaril 2015. a kell 14.00 – 17.00 toimub
ümarlaud
“Rehabilitatsiooniteenuse arengust alaealisele õigusrikkujale”
Koht:
Tallinna Lastehaiglas Mustamäel 0-korruse saalis
Kohtumise eesmärk:
Tutvuda juhtumipõhise kompleksse rehabilitatsiooniteenusega alaealisele õigusrikkujale Papaveri ja näitel.
Kuulata, missugune on erinevate osapoolte nägemus teenuse väärtusest ja paiknemisest uues teenuste struktuuris?
Kaasata sama sihtgrupiga tegelevad rehabilitatsiooniasutused Põhja-Eesti piirkonnas.
Kutsutud on teenuste arendajad, rahastajad ja olulised partnerid.