22-26.08.2016 tegevused Papaveris

See nädal on meil tulemas tõsine töönädal

Tänasest, 22.08.2016 kuupäevast on meil taaskord abiks asendusteenistuja. Asendusteenistus on alternatiiv ajateenistusele ja kestab 1 aasta, asendusteenistust koordineerib Kaitseressursside Amet.

Täna, 22.08.2016 toimub koostöökohtumine Tondi kooliga. Kohtumise eesmärgiks on tutvustada Papaveri teenuseid ning arutada rehabilitatsiooniteenuse ja hariduse koostöövõimalusi. Kuidas liita lapsesõbralikult haridus ja rehabilitatsioon.

23.08 toimub VATEK juhtrühma koosolek, mille seekordseks teemaks on vaimse tervise kuu ja 8. oktoobril toimuva vaimse tervise messi ettevalmistus.

24.08.2016 toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Sotsiaalteenuste kvaliteediüksuse poolt korraldatav sotsiaalteenuste kvaliteediseminar, kus meie üksusest osaleb 6 kvaliteedihuvilist.
Koolitajad Keiu Talve ja Triin Vana
Teemad:
-SOKK edasiste ürituste tutvustus;
– uue EQUASS versiooni lühitutvustus, mida saab rakendama hakata 2017. aastast;
– Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhise tutvustus;
– toimub kaks paralleelsessiooni: 1. Kovisiooni mudeli rakendamine meeskonnas ja 2.  Laiahaardelisuse põhimõtte rakendumine ja eesmärgistamine klienditöös

25.08.2016 toimub Tallinna Lastehaiglas koolitusseminar “Laps ja noor seksuaalselt väärkohtlejana. Murebaromeetri kasutamine”
Koolitajaks on Taani Janus Keskuse koolitaja Mimi Strange. Koolitusel osalevad Evi Vilgats ja Ksenija Tsutsunava.
Teemad:
-Alaealiste seksuaalselt väärkohtlejate sekkumiste lähtekohad ning eesmärgid
-Alaealiste väärkohtlejate sekkumiste põhimõtted, nõustamise eesmärgid ning sihtrühmad; uuringute tulemused ning teoreetilised lähtekohad; hindamiste läbiviimine, sh murebaromeetri kasutamine.
-Teraapiavormid ja sekkumised
-Taastava õiguse meetodite kasutamine väärkohtlevate laste ja noorte puhul