Rubriigiarhiiv: Info- ja koolituspäevad

Info- ja koolituspäev partneritele teemal: “Rehabilitatsiooniteenus abivajavale lapsele” (21.10.2015)

Papaveri info- ja koolituspäev
Tallinna Õpetajate Majas 21. oktoobril
kell 10.00 – 16.00
Osalesid lastekaitsetöötajad, sotsiaaltöötajad, alaealiste komisjonide ja koolide esindajad.

Papaveri info- ja koolituspäeva päevakava 21.10.15

Toimunud infopäeva tagasisidest olulisemad märksõnad: „Üksitegemine ei vii kuskile, on vajalik meeskonnatöö“

„Koostöö viib hästi toime tuleva lapseni“

„Mitte õigusrikkuja aga hätta sattunud laps, kes vajab abi, mitte karistamist”

Siin saate tutvuda pikemalt antud tagasisidega : Infopäeva tagasisidekokkuvõte

 

ETTEKANDED

FOTOD

Evi Vilgats Papaver
Evi Vilgats Papaver
Laura Kane MTÜ RuaCrew
Laura Kane MTÜ RuaCrew
Olga Levitski ja Suzan Saripova OÜ Laavakivi
Olga Levitski  ja Suzan Saripova OÜ Laavakivi
Papaveri meeskond infopäeval
Papaveri meeskond infopäeval
Viivi Neare Papaver
Viivi Neare Papaver

 

Koostöökohtumine Papaveris Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöö tegijatega

6. veebruaril toimub koostöökohtumine Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilset noorsootöö teenust pakkuvate noorsootöötajatega, kelle peamisteks tegevuspiirkondadeks on Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe. Kohtumine toimub edasise koostöö arendamiseks, kuna tegemist on sama sihtgrupiga, kellele mõlemad teenusepakkujad oma tegevuse suunanud.

16. jaanuaril on MTÜ Papaver kokku kutsunud ümarlaua teemal “Rehabilitatsiooniteenuse arengust alaealisele õigusrikkujale”

16. jaanuaril 2015. a kell 14.00 – 17.00 toimub
ümarlaud
“Rehabilitatsiooniteenuse arengust alaealisele õigusrikkujale”
Koht:
Tallinna Lastehaiglas Mustamäel 0-korruse saalis
Kohtumise eesmärk:
Tutvuda juhtumipõhise kompleksse rehabilitatsiooniteenusega alaealisele õigusrikkujale Papaveri ja näitel.
Kuulata, missugune on erinevate osapoolte nägemus teenuse väärtusest ja paiknemisest uues teenuste struktuuris?
Kaasata sama sihtgrupiga tegelevad rehabilitatsiooniasutused Põhja-Eesti piirkonnas.
Kutsutud on teenuste arendajad, rahastajad ja olulised partnerid.

Papaver osaleb vaimse tervise messil “Eluterve terve elu”

10. oktoobril 2014 osaleb nõustamiskeskus Papaver Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni poolt korraldataval vaimse tervise messil “Eluterve terve elu” messiboksiga, kus tutvustatakse rehabilitatsiooniteenust ning toimub töötuba teemal “Varajane märkamine. Töö multiprofessionaalses meeskonnas arsti pilgu läbi.” Töötuba viivad läbi meeskonna juht pereterapeut Evi Vilgats ja arst dr Viivika Lauri.

Seminar tööst alaealiste õigusrikkujatega Eestis ja Saksamaal

29. septembril 2014 toimus Tallinna Ülikoolis seminar “Juvenile Offenders in Germany and Estonia: Research and Promising Practices” Saksamaa Kölni ülikooli sotsiaaltöö üliõpilastega kus kuulati Saksamaa uurimusi ja häid praktikaid töös alaealiste õigusrikkujatega. Evi Vilgats tegi ettekande “Teenustest riskikäitumisega noortele ja peredele MTÜ-s Papaver”.

Koostöökohtumine Justiits- ja Sotsiaalministeeriumide ning TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi esindajatega

10.04.2014 toimus Papaveri kontoris koostöökohtumine Justiits- ja Sotsiaalministeeriumide ning TLÜ Sotsiaaltöö Instituudi esindajatega. Papaveri juhataja Evi Vilgats esines rehabilitatsiooni teenuse teemalise ettekandega, millele järgnes arutelu ja diskussioon. Kohtumine oli kasulik, sest see andis võimaluse arutled rehabilitatsiooni teema hetkeolukorrast ja tuleviku perspektiividest.