Karjäärinõustamise teenus

Karjäärinõustamise teenust pakume koostöös  Põhja-Eesti Rajaleidja Keskusega

Karjäärinõustamise teenust on võimalik saada MTÜ Papaver klientidel Papaveris kohapeal, s.t et Põhja-Eesti Rajaleidja spetsialist tuleb teenuse osutamiseks meie majja.

 

Mida teenus sisaldab?

Karjääriinfo spetsialist ja karjäärinõustaja toetavad noori teadlike karjäärivalikute tegemisel.

Karjääriinfo teenuse toel arendab noor info otsimise oskust ja harjumust ning kasutab karjääri planeerimisel asjakohast hariduse, tööturu ja kutsetega seotud infot.

Karjäärinõustamise toel arendab noor eneseteadvust, analüüsi ja otsustamisega seotud oskusi, püstitab karjääriga seotud eesmärgid ja kavandab sammud nende elluviimiseks.

Karjäärinõustamisel keskendutakse kolmele teemale:
• Enesetundmine
• Hariduse ja tööturu vahelised seosed
• Planeerimine ja otsustamine

Karjäärinõustaja poole tasub pöörduda, kui:
• Sa ei tea, kuhu edasi õppima minna;
• soovid ennast rohkem tundma õppida;
• Sa ei tea, kuidas oma eesmärkideni jõuda;
• Su õpimotivatsioon on kadumas;
• valmistud tööle minema;
• soovid infot, mis aitab Sul sammu pidada töömaailma arengutega;
• soovid minna vabatahtlikuks (Rajaleidja.ee)

Täpsemat infot karjäärinõustamise teenuse kohta leiate Rajaleidja.ee

 

Registreerimine

Teenuse soovist MTÜ Papaveris anna teada info@papaver.ee või kontakktelefonil +372 53 267 008