Nõustamisteenus

Nõustamine on oma olemuselt abistaja ja abivajaja vaheline vestlus, milles keskendutakse keskuse poole pöördunu probleemile. MTÜ-s Papaver pakutakse eripedagoogilist, logopeedilist ja psühholoogilist ja perenõustamist.

Nõustamisprotsess