Eripedagoogiline nõustamine

on suunatud õpiraskustega lapsele. Kohtumise viib läbi eripedagoog rakendades seejuures mitmeid erinevaid nõustamismeetodeid.

Lapsele sobivate tugiteenuste, võimetekohase õppekava, õppevormi, õppematerjalide ja õpistrateegiate soovitamine toimub tuginedes eelnevalt läbi viidud komplekssele uuringule. Eripedagoogiline uuring lähtub eelkõige pedagoogilisest aspektist sisaldades lapse õpioskuste ja õppimiseks oluliste psüühiliste protsesside uurimist.

Eripedagoog tegeleb

  • lapse kognitiivse arengutaseme välja selgitamisega
  • lapse kooliküpsuse uurimisega, sobiva õpikeskkonna ja õppevormi soovitamisega
  • lapse edasijõudmisega koolis ning selle toetamisega
  • lapse psüühiliste protsesside korrigeerimisega