Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus nõustaja aitab kliendil lahti mõtestada probleemsed olukorrad. Koos arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi selles olukorras.

Nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel; samuti edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel; toetada inimeste toimetulekut saavutamaks:

  • enesele püstitatud eesmärke
  • paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest

Psühholoogiline nõustamine jaguneb individuaalseks ja paari- ehk ka perenõustamiseks. Esimesel juhul kohtub nõustaja kliendiga nelja-silmavestluses, teisel juhul kohtutakse koos pereliikmetega.
Psühholoogiline nõustamine kestab tavaliselt 45 – 60 minutit korraga ja kordade arv lepitakse kokku koostöös nõustajaga.