Teenuste hinnakiri

Teenus Hind
Rehabilitatsiooniteenus vastavalt Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015. a määrus nr 66 Lisa 1
kehtestatud hinnakirjale
Psühholoogiline individuaalnõustamine 30 eurot/h
Psühholoogi perenõustamine 40 eurot/h; 50 eurot/1,5h
Eripedagoogi-logopeedi nõustamine 30 eurot/h
Eripedagoogi perenõustamine 40 eurot/h
Pereteraapia 40 eurot/h
PREP Paarisuhtekoolitus hind kokkuleppel
Loovteraapia individuaalne 30 eurot/h
Loovteraapia perele 40 eurot/h
Kogemusnõustaja individuaalteenus 30 eurot/h
Kogemusnõustaja pereteenus 40 eurot/h