Koolitajad

KADRI LÜÜSKadri L.
Haridus: Magistrikraad (MSc) arengupsühholoogias
Töökogemus: Erivajadustega lastega igapäevane töökogemus u 6a, sh diagnostika, individuaalteraapia ja perede nõustamine
Täienduskoolitus:
Level One Theraplay training
HAYS Safeguarding and Child Protection
Pediatric Neuropharmacology: an update for ADHD and ASD
Neurodevelopmental disorers and new technologies: evidence -based practice to support intervention, education and integration
Diagnosing and treating language disorders
ADHD: state of the art
Interventions for adolescents and adults with ASD and ADHD
Varasem töökogemus koolitajana: Mitmeaastane koolituskogemus lapse arengut ja vaimset tervist käsitlevatel teemadel tudengitele, tava- ja erikoolide spetsialistidele haridusasutustes ning vaimse tervise spetsialistidele. Lisaks olen läbi viinud ABA käitumisteraapiat tutvustavaid koolitusi vaimse tervise spetsialistidele ning lapsevanematele ning juhtinud nõustamisgruppe erivajadustega laste vanematele ja õpetajatele.
Lisainfo: Olen käitumisteraapia ühingu „UK Society of Behavioural Analysis“ liige.

KAIRE BACHMANN
Haridus: Terviseteaduse bakalaureusekraad draamateraapias, omandamisel terviseteaduse magistrikraad tantsu- ja liikumisteraapias
Kvalifikatsioon/ litsentsid/ kutsetunnistused: Suhtlemistreeneri 6 taseme kutse, alates 11.06.2015. Superviisor/coach väljaõpe
Töökogemus:
2015: MTÜ Papaver. Loovterapeut.
2004: OÜ Compoman – personalijuht. Asutuse personalipoliitika elluviimine, dokumentatsioon, sisekoolituste ja tootekoolituste modereerimine. Alates 2009 coachingu, supervisiooni ja koolitusteenuse pakkumine. Alates 2013 kunstiteraapia teenuse pakkumine.
Täienduskoolitused:
Loovteraapia konverents “Loovteraapilised lahendused koolis“
Põngerjaõpetus – oskuste õpetamine lastele vaid mõne sammuga.
Sissejuhatus muusikalsite gongide ja helikausside rakendamisse vibroakustilises muusikateraapias
Tantsu- ja liikumisteraapia algkursus.
Töö saviväljal.
Motiveeriv intervjueerimine: sissejuhatus
Lapsepõlve komplekstrauma tagajärjed täiskasvanueas
„Kunstid tervise heaks“- loovteraapia konverents
„Sculpture Seminar“
Protsessitöö, individuaalne ja meeskondlik coaching; grupiprotsesside vahendamine
Koolitaja-suhtlemistreeneri väljaõpe
„Supervisor/Coach with individuals, groups and organizations“
Varasem töökogemus koolitajana:
1997-2004 iluteeninduses koolitaja ja juhendaja.
Alates 2009 suhtlemistreener-koolitaja, superviisor ja coach.

VIIVIKA LAURI 
Haridus:
Tartu Ülikool Psühhiaatria residentuur – psühhiaatri kutse
Tartu Ülikool Arstiteaduskond – arsti aste
Töökogemus: SA Tallinna Lastehaigla, SA PER Psühhiaatriakliinik, OÜ Lege Artis, MTÜ Papaver
Täienduskoolitus: Motiveeriv intervjueerimine, Lahenduskeskne lühiteraapia, Pereteraapia algkursus, Põngerjaõpetus, Kohtupsühhiaatria EKEI baaskoolitus, Verge koolitus toimetulekuks agressiivse käitumisega, erialased koolitused Eestis ja Välismaal (ESCAP 2015, International Conference on ADHD 2016, EFCAP 2016, 3rd European Conference on Child Abuse and Neglect jne)
Varasem kogemus koolitajana: Loengud ja töötuba Vaimse Tervise Messil, Loengud ja töötoad autismi spektri häire, aktiivsus- ja tähelepanuhäire ja depressiooni osas Perearstikeskustes, Koolides ning MTÜ Papaveri korraldatud üritustel, loengud koolituste raames kolleegidele.

VIIVI NEAREViivi
Haridus: 
Eripsühholoogia ja -pedagoogika PhD
Töökogemus: Eripedagoog-logopeed MTÜ Papaveris. Kiili Lasteaias eripedagoogina täiskoormusega alates 2015-st aastast, enne seda, kuni lepingu lõppemiseni 2015 ja erialale võetud viimaste sotsiaaltöö eriala üliõpilaste lõpetamiseni 2015 juunis töötasin Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris dotsendi kohal. Vastavalt koolide või lasteaedade tellimusele loen kursust Erivajadustega laps lasteaias ja tema arengu toetamine või HEV õpilane koolis ja tema õppimise toetamine.
Lisainfo: Eesti Eripedagoogide Liidu auliige ja liidu poolt tunnistatud Vanapaganaks eripedagoogika edendamise ja üliõpilaste koolitamise eest aastal 2001.

MART JOHANSON
Haridus: Keskharidus (muusika eriklass)
Töökogemus: Isiklik pikk kogemus (18 aastat) erivajadusega lapsega ja nüüd ka lapselapsega
Täienduskoolitus:
2016 „Kogemusnõustajate koolitus“Tartu Ülikool
2014 “Rehabilitatsiooniprogramm pere- või paarisuhtevägivallas süüdimõistetud meestele” – ettevalmistav koolitus grupivedajatele, Tartu Ülikooli Euroopa kolledž
2013 /2014 “PREP paarisuhte koolitaja kutseõpe” AS Save
2011 „Perevägivald“ Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
2011„Positiivne psühholoogia praktikas“ Eesti Vabahariduse Koolituskeskus
2011 „Töölesaamist toetav nõustamisprogramm“ Kristiine Sotsiaalkeskus
Varasem kogemus koolitajana:
PREP – paarisuhte koolituse, töötute ettevõtluskoolitus,  ettevõtluskoolitus juhtidele
Lisainfo:
Inimeseks õppimise kool – YouTube
Meele Vald toob kogukonna kiriku juurde – Eesti Kirik
PN Ekstra: Mida pihivad mehed viharavil? | ETV | ERR (Kersti Kask ja Mart Johanson)