Koolitused

MTÜ Papaver korraldab koolitusi erivajadustega lastega töötavatele spetsialistidele ja võrgustikuliikmetele. Koolituste välja töötamisel ja pakkumisel juhindume täiskasvanute koolituse seadusest ja õppekavad on koostatud juhindudes täienduskoolituse standardist. Täiskasvanute täienduskoolituste korraldaja majandusteate nr 172257, teate esitamise kuupäev 13.03.2017.

Kui Sul on endal täpsem soov mõne koolituse osas, siis ole hea ja anna meile sellest teada e-posti aadressil info@papaver.ee ning planeerime just Teile sobiva koolituse.

Rohkem infot koolituste kohta juba sügisel!