Koostöökohtumine Papaveris Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöö tegijatega

6. veebruaril toimub koostöökohtumine Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilset noorsootöö teenust pakkuvate noorsootöötajatega, kelle peamisteks tegevuspiirkondadeks on Põhja-Tallinn, Kesklinn ja Lasnamäe. Kohtumine toimub edasise koostöö arendamiseks, kuna tegemist on sama sihtgrupiga, kellele mõlemad teenusepakkujad oma tegevuse suunanud.