Koostöökohtumine Viimsi KOV spetsialistide ja koolide tugispetsilistidega

6.05.2014 toimus Papaveris koostöökohtumine Viimsi KOV spetsialistide ja koolide tugispetsilistidega. Evi Vilgatsi tutvustus KOVi ja KOLMANDA SEKTORI KOOSTÖÖD LASTE ja PEREDE AITAMISEL MTÜ-s Papaver. Järgnes arutelu ja diskussioon.