Loovteraapia konverentsil „Loovteraapilised lahendused koolis“ esinemas ka Papaveri loovterapeut

11. ja 12. novembril 2016 toimub Tallinna Ülikoolis loovteraapia konverents „Loovteraapilised lahendused koolis“

Konverentsil esineb kahe ettekandega ka meie meeskonna loovterapeut Kaire Bachmann

Täpsema info konverentsi kohta leiate siit

Väljavõte konverentsi teesidest: „Keha klassiruumis: tantsu- ja liikumisteraapia tehnikaid tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamiseks”
Kaire Bachmann, Heidi Niinepuu
Eesmärk. Töötoa eesmärk on tutvustada tantsu- ja liikumisteraapia võimalusi laste tähelepanu ja keskendumisvõime toetamisel õppetegevuses.
Sisu lühikirjeldus. Inimesed saavad suhestuda läbi liikumise ja ennast avada ning avastada. Luua ühenduse iseenda, teiste ja maailmaga. Kehaline liikumine on fundamentaalne, mõistmaks elusolemise kõiki aspekte (Warburton 2011). Kehataju ja liikumine mõjutavad tugevalt inimese emotsioonaalset reaksiooni situatsioonide või objektide suhtes. Emotsioonid on tsirkulaarse tsükli tulem, mis tekib keskkonna affektiivsete kvaliteetide ja kehalise reageeringu vahel, väljendudes taju, poosi, liikumise ja liikumismustri kaudu (Fuchs ja Koch, 2014). Töötoa fookuses on: 1)
Kehateadlikkus ja stressiga toimetulek. Kehateadlikkuse ja liikumisega seotud võimalused emotsioonide juhtimisel, kehaseisundi reguleerimisel ja oma vajaduste tajumisel. 2) Tähelapanu suunamine ja hoidmine. Tähelepanu suunamist ja hoidmist toetavad tegevused ja kehata suurendamine väliste teguritega toimetulekuks. Töötuba pakub võimaluse kogeda praktiliselt tähelepanu ja keskendumist toetavaid liikumisi ja tegevusi. Omandatut saab koolikontekstis rakendada grupitöös, töös terve klassiga, aga ka individuaaltöös.
Kaire Bachmann on tantsu-ja liikumisteraapia magistrant. Viimased kaks praktikat on ta läbi viinud rehabilitatsioonikeskuses MTÜ Papaver, mille põhilisteks sihtgruppideks on erivajadustega lapsed. Lisaks on Kaire Bachmann viinud koolides läbi draamatunde klasside koostööoskuse, sotsiaalsete oskuste ja grupisidususe toetamiseks. Ta on ka suhtlemistreenerkoolitaja ja superviisor-coachingu väljaõppega.