Osalesime sotsiaalteenuste kvaliteedijuhiste arutelul

Osalesime Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Sotsiaalteenuste Kvaliteedi keskuse poolt korraldatud Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhiste väljatöötamise arutelul. Arutelu oli üks osa kvaliteedijuhiste välja töötamise protsessist.
Hea on kaasa mõelda ning esindada ka meie klientide huve!

IMG_0250
Fotol vasakult: Papaveri juhataja Evi Vilgats

Arutelule on oodatud Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste ja teenuseosutajate esindajad, et koos läbi rääkida kvaliteedijuhise sisu st põhimõtted, kriteeriumid ning kriteeriumi täitmise näitajad, mis iseloomustavad kvaliteetset sotsiaalteenust.

 Sealjuures teemadeks:
1)      millised peaksid olema teenuse korraldaja (riik, Sotsiaalkindlusamet, KOV) poolt tagatavad eeltingimused
2)      millised on nõuded teenuseosutaja tööle (sh töökorraldusele, teenuse osutamise protsessile ja teenuste tulemuslikkusele