Papaveri tulevad külla Espoo´st Laurea Ametikõrgkooli vanemlektor Mirva Alapoikeala ja Tallinna Ülikoolist sotsiaalpedagoogika dotsent Mare Leino. 12. märtsil 2014. aastal

Mirva Alapoikeala tunneb huvi sotsiaalhoolekande heade praktikate vastu (eelkõige laste ja perede valdkonnas).
11.03 ja 13.03 peab Mirva Alapoikeala ka ülikoolis loenguid.
Tema loengute keskmes on sel korral Soome hoolekandevaldkonna e-teenuste kättesaadavus ja sellel teemal veebilehtede analüüsi alusel läbiviidud uuringu tutvustus.

Motiveeriva Intervjueerimise koolitus meeskonnale 14.02 ja 14.03.2014

Kursuse eesmärgid: Kursuse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös klientidega rakendada.
Teema: Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. MI vaimsus. Ambivalentsus, vastupanu ja sellega toimetulek.
Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil. Muutustejutt.
Lõpetamise kord: Sissejuhatava kursuse on lõpetanud isik, kes on osa võtnud vähemalt 75% mahus auditoorsest tööst.

MTÜ Papaveris töötab asendusteenistuja

Asendusteenistus on alternatiiv ajateenistusele ja kestab 1 aasta, asendusteenistust koordineerib Kaitseressursside Amet.
MTÜ Papaveris on 04.09.2013-03.09.2014 asendusteenistuses teenistuja Kaarel Piip. Asendusteenistuja tööülesanneteks meie juures on klientide vastuvõtmine, dokumentatsiooni täitmine, ümarlaudadel osalemine, ürituste ettevalmistamine, uuringute läbiviimine, analüüsi ja statistika teostamine ning vajadusel koristamine.