Eetikakoodeks

 PAPAVER MTÜ EETIKAKOODEKS
… Me tegutseme koos -spetsialistid, laps, pere ja võrgustikuliikmed- lapse ja pere toimetulekut ja arengut toetavate eesmärkide nimel
… Me küsime kliendilt ning kliendil on õigus öelda, mis talle meeldib/ei meeldi ning mida ta sooviks oma elus muuta
…Meil töötavad erialase kõrgharidusega professionaalsed spetsialistid
… Me hoiame saladuses meile usaldatud informatsiooni
… Me oleme läbi mõelnud, kuidas toimub nõustamiskeskuse klientide õiguste kaitse ja arvestame seda oma igapäevatöös
… Me küsime, kuidas tõsta klientide ja koostööpartnerite rahulolu ja kaasatust ning seeläbi parendada meie teenuste kvaliteeti
… Me käitume enda ja teiste suhtes lugupidavalt ja austavalt ning hoiame nõustamiskeskuse vara
… Meie anname teada, kui haigestume ning ei saa kokkulepitud ajaks nõustamiskeskusesse tulla

Lisaks Papaver MTÜ üldistele eetikapõhimõtetele juhinduvad nõustamiskeskuse spetsialistid oma töös oma eriala eetikakoodeksist