Kaire

Nimi: Kaire Bachmann

Amet MTÜ Papaveris: Loovterapeut

Kontakt: info@papaver.ee

Lisainfo:
Minu põhilised loovterapeutilised suunad on draama-, tantsu- ja liikumisteraapia.
Minu eesmärgiks on, kasutades meediumina erinevaid kunstiväljundeid, toetada meie kliente nende rehabilitatsioonieesmärkide saavutamisel.
Lisaks loovteraapiale on minu tööks erinevate enesearenguliste koolituste läbiviimine ja töönõustamine.