Nele

Nimi: Nele ErmNele

Amet MTÜ Papaveris: Sotsiaaltöötaja ja õde

Kontakt: info@papaver.ee 

Haridus: Meditsiini MA

Lisainfo:
Minu põhitöökohaks on Kiili Lasteaed, kus töötan Tugikeskuse juhina.
MTÜ Papaver pakub võimalust töötada professionaalses meeskonnas, kus väärtustatakse perekonda ning koostööpartnereid.
Olen rehabilitatsiooniteenuste pakkumise ja arendamisega seotud olnud 11 aastat, mulle meeldib aidata ja olla olemas abivajabivajava lapse ning tema võrgustiku jaoks.
Lisaks õpin Tallinna Ülikookoolis kaugõppes eripedagoogikat.