Viivi

Nimi: Viivi NeareViivi

Amet MTÜ Papaveris: Eripedagoog ja logopeed

Kontakt: viivi.neare@gmail.com

Haridus: Eripsühholoogia ja -pedagoogika PhD

Erialaühingutesse kuuluvus: Eesti Eripedagoogide Liidu auliige ja liidu poolt tunnistatud Vanapaganaks eripedagoogika edendamise ja üliõpilaste koolitamise eest aastal 2001.

Lisainfo:
Töötan Kiili Lasteaias eripedagoogina täiskoormusega alates 2015-st aastast, enne seda, kuni lepingu lõppemiseni 2015 ja erialale võetud viimaste sotsiaaltöö eriala üliõpilaste lõpetamiseni 2015 juunis töötasin Tallinna Ülikooli Pedagoogilises Seminaris dotsendi kohal.
Vastavalt koolide või lasteaedade tellimusele loen kursust kas siis Erivajadustega laps lasteaias ja tema arengu toetamine või HEV õpilane koolis ja tema õppimise toetamine.