Missioon, visioon, väärtused

PAPAVER MTÜ MISSIOON
Kuulata, mõista, aidata ja olla olemas abivajava lapse, tema pere ja koostöövõrgustiku jaoks

PAPAVER MTÜ VISIOON
Olla alaealistele ja nende peredele suunatud kvaliteetsete teenuste osutaja ning sihtgrupile suunatud teenuste arendamisel koostööpartneriks arendajatele ja rahastajatele ning koolitajaks võrgustikupartneritele

PAPAVER MTÜ VÄÄRTUSED
• Mõistmine
• Ausus
• Hoolimine
• Koostöö
• Professionaalsus
Kõige olulisem väärtus on perekond!