Teadus- ja arendustegevus

Uurimused ja lõputööd MTÜ Papaver näitel:

  • Aljas, A. (2016). Alaealise õigusrikkuja ja tema vanema kogemus rehabilitatsiooniteenusest MTÜ Papaver näitel. [Magistritöö.] Tallinn: Tallinna Ülikool
  • Vilgats, E. (2015). Rehabilitatsiooniteenus riskis peredele MTÜ Papaveri näitel. [Magistritöö]. Tallinn: Tallinna Ülikool
  • Saame, K. (2008). Rehabilitatsiooniteenus alaealisele õigusrikkujale Eestis. [Magistritöö]. Tallinn: Tallinna Ülikool
  • MTÜ-s Papaver toimuv alaealiste õigusrikkujate rehabilitatsiooniteenuse uurimise ja arendamisega seotud informatsioon on kättesaadav Eesti Teadusportaalist.

Töögruppides osalemine:

  • Eesti Sotsiaalteenuste Kvaliteedijuhise välja töötamises osales Evi Vilgats (2016)
  • Rehabilitatsiooniteenuse ekspertgrupi koosseisu on kinnitatud Evi Vilgats, Sotsiaalministeeriumi ministri käskkirjaga 22.02.2012 nr 34
  • Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud „Alaealiste õigusrikkujatele rehabilitatsiooniteenuse osutamise“ töögrupis (2011- 2012) osalesid Sirli Sumeri, Kersti Kask ja Evi Vilgats
  • Sotsiaalkindlustusameti poolt kokku kutsutud rehabilitatsiooniteenuse halduslepingute mahu jagamise kriteeriumide töörühma (2011- 2012) kuulusid Sirli Sumeri ja Evi Vilgats
  • Saame, K. (2009). Rehabilitatsiooniteenus: alaealiste komisjonide perekeskne mõjutusvahend. Õpetajate Leht, 27. veebruar (8)