Sotsiaalkindlustusameti järelevalve: Papaveri rehabilitatsiooniteenus vastab nõuetele

Perioodil 25.10 16.11.2016 viis Sotsiaalkindlustusamet korralise järelevalvena Papaver Nõustamiskeskuses läbi rehabilitatsiooniteenuse järelevalve.
Järelevalve käigus toimus meie dokumentidega tutvumine ning paikvaatlus, mille käigus kontrolliti meie teenuse vastavust rehabilitatsiooniteenuse nõuetele ning abivajavast lapsest teatamise nõuetele.

Rõõm on teada, et meie poolt pakutav teenus vastab nõuetele.