Supervisioon ehk töönõustamine

Supervisioon ehk töönõustamine on ametialase ja personaalse valmisoleku arendamine reflektiivse dialoogi abil. Supervisioon keskendub tööteemadele, töö ja töötajaga seotud aspektidele, mida võib kirjeldada kui suhtlemis-, õppimis- ja probleemilahenduprotsessi. Töönõustamine on süstemaatiline ja sihipärane toiming, mille eesmärgiks on profesionaalne areng ja toimetuleku parandamine. Supervisioon põhineb alati töötaja oma vajadustel ja tahtel. Töönõustamises on oluline töötaja oma initsiatiiv, valmisolek ja vastutuse võtmine oma arengu eest, nii isiklikul, kui tööalasel tasandil.

Supervisiooni võib läbi viia nii grupiformaadis kui ka individuaalnõustamisena ning selles protsessis võib osaleda terve organisatsioon. Supervisioon on eriti vajalik inimestega töötavate spetsialistide toetmiseks ja arendamiseks ning juhtidele ja meeskondadele.

Papaveris viib supervisiooni läbi Kaire Bachmann, kontakt kaire.bachmann@gmail.com. Täpsem info Kairelt!

Individualtund on 45.- eurot/h
Grupitund 120.- eurot/h (max 12 osalejat grupis)