Seminar tööst alaealiste õigusrikkujatega Eestis ja Saksamaal

29. septembril 2014 toimus Tallinna Ülikoolis seminar “Juvenile Offenders in Germany and Estonia: Research and Promising Practices” Saksamaa Kölni ülikooli sotsiaaltöö üliõpilastega kus kuulati Saksamaa uurimusi ja häid praktikaid töös alaealiste õigusrikkujatega. Evi Vilgats tegi ettekande “Teenustest riskikäitumisega noortele ja peredele MTÜ-s Papaver”.